Produkcja paliwa alternatywnego

Nasza firma wytwarza paliwo alternatywne (RDF) na potrzeby cementowni zlokalizowanych w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Chcemy tutaj podkreślić szczególnie eksport paliw za granicę – to odpady wytworzone w Polsce trafiają za granicę a nie na odwrót.

Paliwo alternatywne powstaje w procesie odzysku odpadów posiadających wysoką wartość opałową. RDF to przetworzone, palne i rozdrobnione odpady o jednorodnej strukturze, wyprodukowane z odpadów poprodukcyjnych oraz wielkogabarytowych do których wchodzą odpady m.in. z tworzyw sztucznych, folii czy drewna.

Produkcja paliwa alternatywnego znacząco redukuje ilość składowanych odpadów. RDF, stosowany jako paliwo zastępujące węgiel w cementowniach, zmniejsza zanieczyszczenia środowiska i emisję dwutlenku węgla. Zakłady, które używają RDF, nie emitują siarki do atmosfery.

Energia z naszego paliwa wykorzystywana jest w procesie wypalania klinkieru, a popiół wbudowuje się w jego strukturę. Ze względu na wysoką temperaturę (ok. 1800 C), proces współspalania paliw alternatywnych jest niemal bezemisyjny, a emisja gazów cieplarnianych bardzo ograniczona ze względu na substytucję paliw kopalnych. Dzięki takiemu zagospodarowaniu odpadów WIBO JKZ wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Przejdź do listy odpadów,
które przetwarzamy